Ad Konings Familieverhalen

V.2 Louis Konings: een verhaal apart

De foto toont een 19-jarige jongeman, goed verzorgd en strak in het uniform. Niets wijst erop dat achter deze vriendelijk ogende jongeman een destructieve persoonlijkheid schuil gaat. Elke poging om het levensverhaal van Louis Konings in te passen in de familiegeschiedenis is tot mislukken gedoemd: Louis laat zich niet inordenen, hij leidt een volstrekt eigenzinnig bestaan.

Het levensverhaal van Louis Konings onderscheidt zich van de levensloop van zijn directe familieleden, maar maakt daar ook onlosmakelijk deel van uit. Het “Verhaal apart”  beslaat enkel de laatste levensfase van Louis.

Om goed te kunnen begrijpen wie Louis was en wat hij in zijn leven heeft betekend, is het lezen van twee andere familieverhalen een must: “De Lantaarnopsteker”: hierin wordt het gezin waarin Louis opgroeit beschreven en “Nog een gesneuvelde Konings” over het leven en de vroege dood van zijn zoon.